Shopiness

KFC ưu đãi Burger Zinger Kim Chi chỉ 35k

KFC ưu đãi Burger Zinger Kim Chi chỉ 35k

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi giá dùng thử Burger Zinger Kim Chi chỉ 35k
  • Áp dụng trên toàn hệ thống KFC
  • Áp dụng đến 15/11.
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi giá dùng thử Burger Zinger Kim Chi chỉ 35k

Áp dụng trên toàn hệ thống KFC

Không áp dụng cùng các CTKM khác

Áp dụng đến 15/11.

Số điện thoại: 18006088

Facebook: Gửi tin nhắn