Shopiness

CGV ưu đãi 2 vé phim 85k cho chủ thẻ VPBank

CGV ưu đãi 2 vé phim 85k cho chủ thẻ VPBank

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 02 vé xem phim với giá 85k
  • Áp dụng trong 02 ngày: 04/11/2019 và 11/11/2019 từ 7:00 – 23:59
  • Áp dụng khi mua vé CGV trực tuyến cho chủ thẻ VPBank
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 02 vé xem phim với giá 85k

Áp dụng trong 02 ngày: 04/11/2019 và 11/11/2019 từ 7:00 – 23:59

Áp dụng khi mua vé CGV trực tuyến cho chủ thẻ VPBank

*Lưu ý:

- Chương trình sẽ kết thúc khi đạt đủ số lượng 56 lượt/ ngày hoặc đến thời điểm 24h của ngày

- Mỗi thành viên CGV chỉ hưởng 1 lần ưu đãi/ tuần và mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ hưởng tối đa 26 lần ưu đãi trong toàn bộ Chương trình.

- Chỉ áp dụng cho film định dang 2D, ghế Thường or ghế VIP

- Không áp dụng Early show, Sneak Show, các phòng chiếu đặc biệt: IMAX, 4DX, GOLD CLASS, STARIUM, L’AMOUR, SWEET BOX

- Không áp dụng các suất chiếu thuộc ngày Lễ

- Khách hàng chỉ cần thực hiện giao dịch thanh toán trong ngày ưu đãi (Thứ 2), suất chiếu có thể thuộc các ngày khác nhưng 2 vé phải cùng phim, cùng suất chiếu, cùng hạng ghế.

Số điện thoại: 19006017

Facebook: Gửi tin nhắn