Shopiness

Tuticare khuyến mãi tới 30% hóa mĩ phẩm

Tuticare khuyến mãi tới 30% hóa mĩ phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm tới 30% hóa mĩ phẩm
  • Diễn ra từ 3 - 9/8
  • Áp dụng khi mua trực tiếp và mua online Tuticare Toàn Quốc trừ CH Ninh Bình, Hàm nghi, Tam Kỳ, Thanh Hóa
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 30% hóa mĩ phẩm

Diễn ra từ 3 - 9/8

Ưu đãi khi thanh toán qua VNPAY:

- Giảm 20k với hóa đơn từ 500k khi thanh toán.

-Giảm 5% tối đa 100k khi thanh toán qua VNPAY vào chủ nhật

Áp dụng khi mua trực tiếp và mua online Tuticare Toàn Quốc trừ CH Ninh Bình, Hàm nghi, Tam Kỳ, Thanh Hóa

Số điện thoại: 18006755

Facebook: Gửi tin nhắn