Shopiness

Tuticare giảm 10% khi thanh toán qua VNPAY

Tuticare giảm 10% khi thanh toán qua VNPAY

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 28/02/2021

  • Giảm 10% tối đa 50k cho hóa đơn từ 599K
  • Áp dụng khi thanh toán qua VNPAY
  • Diễn ra từ 23 - 28/02
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 10% tối đa 50k cho hóa đơn từ 599K

Áp dụng khi thanh toán qua VNPAY

Diễn ra từ 23 - 28/02

Áp dụng khi mua tại hệ thống Tuticare toàn quốc

Số điện thoại: 18006755

Facebook: Gửi tin nhắn