Shopiness

Traveloka mua 1 tặng 1 vé xem phim

Traveloka mua 1 tặng 1 vé xem phim

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã B1G1MOVIE: mua 01 tặng 01 vé xem phim
  • Áp dụng cho cụm rạp BHD và Lotte Cinema
  • Áp dụng đến 16/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã B1G1MOVIE: mua 01 tặng 01 vé xem phim

Áp dụng cho cụm rạp BHD và Lotte Cinema

Mỗi khách hàng có thể nhập mã nhiều lần tuy nhiên số lượng ưu đãi giới hạn theo ngày

Áp dụng đến 16/02.

Số điện thoại: 1900 6978

Facebook: Gửi tin nhắn