Shopiness

Timberland giảm đến 50% nhiều sản phẩm

Timberland giảm đến 50% nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% nhiều sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Timberland và mua online qua Fanpage
  • Áp dụng từ 27/05 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% nhiều sản phẩm:

- Quần áo với giá chỉ từ 495k

- Giày dép giá chỉ từ 1.495k

- Các sản phẩm phụ kiện từ 245k

Áp dụng trên toàn hệ thống Timberland và mua online qua Fanpage

Áp dụng từ 27/05 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 3830 1111

Facebook: Gửi tin nhắn