Shopiness

tima hoàn tiền 44k khi đăng ký vay tiền

tima hoàn tiền 44k khi đăng ký vay tiền

Online

Kết thúc vào 31/12/2023

 • Shopiness dừng ghi nhận đơn từ 1/1/2022 để chuyển sang phiên bản mới - ShopNEXT
 • KH được dùng số dư tại Shopiness đến hết 31/3/2022
 • Các đơn hàng trước 1/1 vẫn được ghi nhận & trả hoàn tiền bình thường
 • Thể lệ
 • Hotline


THỜI GIAN HOÀN TIỀN

 • 1 ngày: Hoàn tiền được ghi nhận sau khi đặt hàng thành công;
 • 30 - 60 ngày: Đơn hàng được đối soát và cộng số dư vào tài khoản Shopiness;
 • 1 - 5 ngày: Xử lý lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng của khách hàng;

ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG:

 • Liên hệ được với khách hàng trong 03 ngày kể từ thời điểm kể từ thời điểm hệ thống TIMA ghi nhận thông tin;
 • Khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi;
 • Khách hàng cung cấp đúng thông tin như khách hàng điền đăng ký ;
 • Khách hàng có nhu cầu vay;
 • Trong khu vực TIMA hỗ trợ (Hà Nội, HCM);
 • Có xe máy / ô tô;
 • Có đăng ký xe máy/ ô tô bản gốc;
 • Chụp và tải 2 mặt CMND/ CCCD và 2 mặt giấy đăng ký xe;

ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG:

 • Không Liên hệ được với khách hàng trong 03 ngày kể từ kể từ thời điểm hệ thống TIMA ghi nhận;
 • Khách hàng không thuộc độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi;
 • Khách hàng không cung cấp đúng thông tin như khách hàng điền đăng ký theo lead-form;
 • Khách hàng không có nhu cầu vay;
 • Không trong khu vực TIMA hỗ trợ (Hà Nội, HCM);
 • Không có xe máy/ ô tô;
 • Không có đăng ký xe máy/ ô tô bản gốc;
 • Không chụp và tải 2 mặt CMND/ CCCD và 2 mặt giấy Đăng Ký Xe;

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

 • Khách hàng nhấp chuột vào link của Shopiness;
 • Trang đăng ký của bên TIMA;
 • Khách hàng điền thông tin vay trên website (Họ tên, số điện thoại, thành phố / quận, chọn gói vay, chụp và tải 2 mặt CMND/CCCD và 2 mặt giấy đăng ký xe);
 • Bên TIMA liên hệ xác nhận thông tin;
 • Khách hàng đúng thông tin và thỏa mãn các điều kiệu cho vay của bên TIMA;

LƯU Ý:

 • Mỗi click chỉ mua 1 đơn hàng, trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click chỉ được tính hoàn tiền đơn đầu tiên;
 • Mức hoàn tiền có thể cao hoặc thấp hơn mức thực tế được nhận. Hoàn tiền chính xác sẽ được cập nhật vào kỳ đối soát;
 • Khi đã mua đơn đầu tiên và tiếp tục mua đơn khác, cần thoát ra và tắt App/trình duyệt chạy ngầm rồi mua lại đơn mới để tránh bị mất ghi nhận;
 • Nếu mua tại trình duyệt trên máy tính, vui lòng chỉ đặt tại link click từ Shopiness. Đơn hàng click từ link qua Facebook chat, Skype, Email... sẽ không được ghi nhận;

...

Số điện thoại: 1900 633 688

Facebook: Gửi tin nhắn