Shopiness

Tiki hoàn tiền lên đến 5.2% tại App và Website

Tiki hoàn tiền lên đến 5.2% tại App và Website

Online

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Mua sắm nhận hoàn tiền lên đến 5.2% cho cả App và Web
  • Mỗi click chỉ được tính duy nhất 1 đơn hàng, chỉ hoàn tiền khi sp thuộc các ngành hàng trong danh mục
  • Thay đổi % hoàn tiền mới từ ngày 01/10/2019.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19006035

Facebook: Gửi tin nhắn