Shopiness

Tiki giảm đến 30% cùng thẻ ACB tại Tiki

Tiki giảm đến 30% cùng thẻ ACB tại Tiki

Online

Kết thúc vào 31/12/2021

  • Giảm đến 30% cho đơn hàng
  • Áp dụng khi thanh toán cùng thẻ tín dụng quốc tế ACB tại Tiki
  • Diễn ra từ 1.4 đến 31.12
  • Thể lệ
  • Hotline

*Giảm đến 30% khi thanh toán cùng thẻ tín dụng quốc tế ACB tại Tiki:

*Giảm 30% tối đa 200k đơn từ 600k:

- Áp dụng cho tất cả sản phẩm tại Tiki, ngoại trừ rượu, sữa cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dịch vụ số

- Diễn ra từ 9h - 23h59 các ngày đặc biệt (4.4, 5.5, ..., 11.11, 12.12)

- Ưu đãi áp dụng cho 150 chủ thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi ngày

- Mỗi chủ thẻ chỉ nhận được ưu đãi 1 lần/ngày

*Giảm 10% tối đa 100k đơn từ 600k mỗi thứ 3:

- Áp dụng cho tất cả sản phẩm tại Tiki, ngoại trừ rượu, sữa cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dịch vụ số

- Diễn ra từ 9h - 23h59 từ ngày 1.4.2021 đến 31.12.2021

- Ưu đãi áp dụng cho 100 chủ thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi ngày

- Mỗi chủ thẻ chỉ nhận được ưu đãi 1 lần/ngày

*Giảm 500K đơn hàng Tikipro từ 8 triệu:

- - Diễn ra từ 9h - 23h59 từ ngày 15.5.2021 đến 31.12.2021

- Ưu đãi áp dụng cho 100 chủ thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi ngày

- Mỗi chủ thẻ chỉ nhận được ưu đãi 1 lần/ngày

Áp dụng khi mua hàng tại website/app Tiki


...

Số điện thoại: 19006035

Facebook: Gửi tin nhắn