Shopiness

Tiki giảm 500k cho chủ thẻ HSBC

Tiki giảm 500k cho chủ thẻ HSBC

Online

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Giảm 500k cho đơn hàng Apple Tiki Trading từ 10tr
  • Áp dụng cho chủ thẻ tín dụng HSBC
  • Diễn ra đến 31/12.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 500k cho đơn hàng Apple Tiki Trading từ 10tr

Không áp dụng cho các sản phẩm thuộc dòng iPhone 12

Ưu đãi áp dụng cho 500 chủ thẻ có giao dịch hợp lệ đầu tiên

Mỗi thẻ tín dụng được nhận ưu đãi một (01) lần trong suốt Thời Gian Chương Trình

Áp dụng cho chủ thẻ tín dụng HSBC có đầu thẻ: 546022, 437841, 445094, 445093

Chương Trình này không áp dụng với:

- Chủ Thẻ không được tham gia Chương Trình nếu thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư nợ thẻ tại HSBC, thẻ bị khóa vì bất kỳ lý do gì

- Chủ Thẻ sở hữu Thẻ trong tình trạng chưa được kích hoạt cần kích hoạt Thẻ trước khi tham gia Chương Trình

Hoàn tiền thêm đến 5.5% khi mua qua Ưu đãi hoàn tiền Shopiness

Diễn ra đến 31/12.

Số điện thoại: 19006035

Facebook: Gửi tin nhắn