Shopiness

TheFace Shop giảm 5% chủ thẻ Đông Á bank

TheFace Shop giảm 5% chủ thẻ Đông Á bank

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 18/09/2021

  • Giảm 5% cho chủ thẻ Đông Á Bank
  • Áp dụng trên toàn hệ thống The Face Shop hoặc mua online qua website
  • Diễn ra đến 18/09/2021.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 5% cho chủ thẻ Đông Á Bank

Áp dụng trên toàn hệ thống The Face Shop hoặc mua online qua website

Diễn ra đến 18/09/2021.

Số điện thoại: 083 829 3105

Facebook: Gửi tin nhắn