Shopiness

TheBlueTshirt khuyến mãi 25% khi mua 3 sản phẩm

TheBlueTshirt khuyến mãi 25% khi mua 3 sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 25% khi mua 3 sản phẩm
  • Giảm 20% khi mua 2 sản phẩm
  • Chương trình áp dụng tại cửa hàng đến 30.1 và tiếp nhận đơn hàng Online đến hết 31.1
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi đến 25%:

+ Mua 01 sản phẩm giảm 10%

+ Mua 02 sản phẩm giảm 20%

+ Mua 03 sản phẩm giảm 25%

Chương trình áp dụng tại cửa hàng đến 30.1 và tiếp nhận đơn hàng Online đến hết 31.1

Số điện thoại: (+84) 937 938 681

Facebook: Gửi tin nhắn