Shopiness

The Coffee House khuyến mãi 30% cho HĐ giao hàng

The Coffee House khuyến mãi 30% cho HĐ giao hàng

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã “YEU” giảm 30% cho nhóm Trà Macchiato và Trà Trái Cây
  • Diễn ra từ 10/02 - 14/02/2020
  • Áp dụng cho đơn hàng giao tận nơi trên toàn quốc qua ứng dụng hoặc website của The Coffee House
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã “YEU” giảm 30% cho nhóm Trà Macchiato và Trà Trái Cây

Diễn ra từ 10/02 - 14/02/2020

Áp dụng cho đơn hàng giao tận nơi trên toàn quốc qua ứng dụng hoặc website của The Coffee House

Không áp dụng song song chương trình khuyến mãi khác.

Số điện thoại: 1800 6936

Facebook: Gửi tin nhắn