Shopiness

The Coffee Bean ưu đãi Combo Cafe 100k

The Coffee Bean ưu đãi Combo Cafe 100k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi Combo Cà Phê Ủ Lạnh với Sữa Đặc và Latte Đá Viên vị Bắp Rang giá 100k
  • Diễn ra từ ngày 14.06.2021 đến hết ngày 30.06.2021
  • Áp dụng trên các kênh giao hàng: Now, Grabfood, Baemin & Gofood
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi Combo Cà Phê Ủ Lạnh với Sữa Đặc và Latte Đá Viên vị Bắp Rang giá 100k

Diễn ra từ ngày 14.06.2021 đến hết ngày 30.06.2021

Áp dụng cho thức uống size nhỏ

Áp dụng trên các kênh giao hàng: Now, Grabfood, Baemin & Gofood

Số điện thoại: 083 943 4346

Facebook: Gửi tin nhắn