Shopiness

The Coffee Bean khuyến mãi 20% chi chủ thẻ VIB

The Coffee Bean khuyến mãi 20% chi chủ thẻ VIB

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/01/2022

  • Giảm 20% (tối đa 100k) dành riêng cho chủ thẻ tín dụng VIB.
  • Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần và cả ngày Lễ tại tất cả hệ thống The Coffee Bean trên toàn quốc
  • Diễn ra từ 1/5 – 31/01/2022
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% (tối đa 100k) dành riêng cho chủ thẻ tín dụng VIB.

Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần và cả ngày Lễ tại tất cả hệ thống The Coffee Bean trên toàn quốc

Diễn ra từ 1/5 – 31/01/2022

Số điện thoại: 083 943 4346

Facebook: Gửi tin nhắn