Shopiness

The Coffee Bean giảm 30% mừng khai trương

The Coffee Bean giảm 30% mừng khai trương

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/07/2020

  • Giảm 30% tổng hóa đơn
  • Áp dụng khi khách hàng chụp lại bài post và đưa cho nhân viên xem
  • Diễn ra tại The Coffee Bean Phan Chu Trinh đến 31/07.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% tổng hóa đơn

Áp dụng chỉ dành cho Thức uống

Áp dụng khi khách hàng chụp lại bài post và đưa cho nhân viên xem

Diễn ra tại The Coffee Bean Phan Chu Trinh: 1-3 Phan Chu Trinh, Q.1

Diễn ra đến 31/07.

Số điện thoại: 083 943 4346

Facebook: Gửi tin nhắn