Shopiness

The Coffee Bean giảm 20% cho chủ thẻ Eximbank

The Coffee Bean giảm 20% cho chủ thẻ Eximbank

Cửa hàng

Kết thúc vào 15/10/2021

  • Giảm 20% toàn bộ hoá đơn (Giảm giá tối đa 50k)
  • Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Eximbank
  • Diễn ra từ 15/04/2021 – 15/10/2021.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% toàn bộ hoá đơn (Giảm giá tối đa 50k)

Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Eximbank

Diễn ra từ 15/04/2021 – 15/10/2021.

Áp dụng từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần tại tất cả cửa hàng trên hệ thống

Chương trình không áp dụng cho chủ thẻ tách hóa đơn.

Không áp dụng với các CTKM khác & kênh giao hàng

Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể sẽ kết thúc sớm hơn.

Số điện thoại: 083 943 4346

Facebook: Gửi tin nhắn