Shopiness

The Body Shop giảm giá đến 600k với HĐ từ 1.000k

The Body Shop giảm giá đến 600k với HĐ từ 1.000k

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm giá đến 600k với HĐ từ 1.000k
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng cho toàn cửa hàng và toàn hệ thống,
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 100k cho đơn hàng từ 1tr

Giảm 400k cho đơn hàng từ 2tr

Giảm 600k cho đơn hàng từ 3tr

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng cho toàn cửa hàng và toàn hệ thống,

*Lưu ý:

- Chương trình không áp dụng đồng thời các chương trình, ưu đãi khác

- Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm ra mắt trong 6 tháng gần nhất.

Số điện thoại: 1900 633532

Facebook: Gửi tin nhắn