Shopiness

Texas Chicken ưu đãi combo từ 149k

Texas Chicken ưu đãi combo từ 149k

Online

Kết thúc vào 30/06/2021

  • Ưu đãi combo từ 149k
  • Áp dụng độc quyền trên ứng dụng GrabFood và Baemin
  • Diễn ra đến hết ngày 30/06/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi combo từ 149k:

- Set 6 miếng gà 149k (giá gốc 177k) + tặng 01 chai Coca - Cola

+ 03 miếng gà có xương (cay/không cay)

+ 03 miếng gà không xương (cay/không cay)

- Set 8 miếng gà 189k (giá gốc 236k) + tặng 01 chai Coca - Cola

+ 04 miếng gà có xương (cay/không cay)

+ 04 miếng gà không xương (cay/không cay)

- Set 10 miếng gà 229k (giá gốc 295k) + tặng 02 chai Coca - Cola

+ 05 miếng gà có xương (cay/không cay)

+ 05 miếng gà không xương (cay/không cay)

- Set 12 miếng gà 279k (giá gốc 354k) + tặng 02 chai Coca - Cola

+ 06 miếng gà có xương (cay/không cay)

+ 06 miếng gà không xương (cay/không cay)

Áp dụng độc quyền trên ứng dụng GrabFood và Baemin

Diễn ra đến hết ngày 30/06/2021

Số điện thoại: (08) 6299 0906

Facebook: Gửi tin nhắn