Shopiness

Texas Chicken khuyến mãi đến 60k qua GrabFood

Texas Chicken khuyến mãi đến 60k qua GrabFood

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 60k cho ĐH từ 50k
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng khi đặt món qua GrabFood
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã YEU20 ưu đãi 20k cho đơn gà Texas từ 50k

Nhập mã YEU40 ưu đãi 40k cho đơn gà Texas từ 100k

Nhập mã YEU60 ưu đãi 60k cho đơn gà Texas từ 150k

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng khi đặt món qua GrabFood

Số điện thoại: (08) 6299 0906

Facebook: Gửi tin nhắn