Shopiness

Tefal hoàn 5.6% khi mua sp Tefal tại Shopee

Tefal hoàn 5.6% khi mua sp Tefal tại Shopee

Online

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Hoàn tiền 5.6% khi mua các sp của Tefal
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 028 3938 1600

Facebook: Gửi tin nhắn