Shopiness

Tasaki BBQ ưu đãi đi 4 tính tiền 3

Tasaki BBQ ưu đãi đi 4 tính tiền 3

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đi 4 tính tiền 3
  • Áp dụng tại Tasaki tại Aeon Mall Hà Đông
  • Diễn ra vào thứ 6 hàng tuần
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đi 4 tính tiền 3

Áp dụng tại Tasaki tại Aeon Mall Hà Đông

Diễn ra vào thứ 6 hàng tuần