Shopiness

Tasaki BBQ giảm đến 15% cho khách đoàn

Tasaki BBQ giảm đến 15% cho khách đoàn

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 15% cho khách đoàn
  • Áp dụng cho KH đặt bàn trước
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Tasaki BBQ khu vực miền Bắc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 15% cho khách đoàn:

- Giảm 5% cho đoàn khách từ 15 - 30 người

- Giảm 10% cho đoàn khách từ 31-50 người

- Giảm 15% cho đoàn khách từ 51 người trở lên

Áp dụng cho KH đặt bàn trước

Ưu đãi chưa bao gồm VAT

Không áp dụng chung với các CTKM khác

Áp dụng từ Thứ 2 đến Chủ nhật,trừ ngày lễ Tết theo quy định của công ty

Áp dụng trên toàn hệ thống Tasaki BBQ khu vực miền Bắc.