Shopiness

Tasaki BBQ giảm 15% và miễn phí Coca vào thứ ba

Tasaki BBQ giảm 15% và miễn phí Coca vào thứ ba

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Giảm 15% tổng hóa đơn và miễn phí 01 ly Coca
  • Áp dụng cho thành viên Redsun
  • Áp dụng vào thứ 3 hàng tuần.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 15% tổng hóa đơn và miễn phí 01 ly Coca

Áp dụng cho thành viên Redsun

Áp dụng vào thứ 3 hàng tuần

*Lưu ý:

- Không áp dụng đồng thời các CTKM khác

Áp dụng trên toàn hệ thống Tasaki BBQ.