Shopiness

Daruma tặng bò Wagyu cho nhóm 04 khách hàng

Daruma tặng bò Wagyu cho nhóm 04 khách hàng

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng bò Wagyu cho nhóm 04 khách hàng
  • Áp dụng khi KH đăng ký và lấy mã code thành công
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Daruma đến 31/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng bò Wagyu cho nhóm 04

Áp dụng khi KH đăng ký và lấy mã code thành công

Được áp dụng lũy kế đối với khách người lớn

Mã ưu đãi có hiệu lực sau 3h kể từ khi nhận mã

Không áp dụng song song các ưu đãi khác

Khách hàng là thành viên The Golden Spoon được áp dụng song song việc sử dụng tiền trong ví và tích điểm nâng hạng thẻ, được tích tiền vào ví

Không quy đổi thành tiền mặt hoặc các dịch vụ khác

Áp dụng trên toàn hệ thống Daruma

Áp dụng đến 31/08.

Số điện thoại: 04 6285 5986

Facebook: Gửi tin nhắn