Shopiness

Sumo BBQ tặng bia theo số tuổi trong ngày sinh nhật

Sumo BBQ tặng bia theo số tuổi trong ngày sinh nhật

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng bia theo số tuổi trong ngày sinh nhật
  • Áp dụng tại Sumo BBQ Hà Nội khi khách hàng sử dụng Buffet Premium và mang theo CMND
  • Áp dụng từ 10/01.
  • Thể lệ
  • Hotline
*Tặng bia theo số tuổi:

- Áp dụng tại Sumo BBQ Hà Nội khi khách hàng sử dụng Buffet Premium và mang theo CMND

- Số lượng bia mang lần lượt trong quá trình sử dụng

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày Lễ)

- Không áp dụng song song với những khuyến mãi khác của nhà hàng

Áp dụng từ 10/01 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn