Shopiness

Lẩu Gà ớt hiểm 109 tặng 2 phần chân gà khi gọi lẩu

Lẩu Gà ớt hiểm 109 tặng 2 phần chân gà khi gọi lẩu

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng 02 phần chân gà khi gọi lẩu
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Lẩu Gà Ớt Hiểm 109
  • Áp dụng đến 13/11.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng 02 phần chân gà khi gọi lẩu

Áp dụng trên toàn hệ thống Lẩu Gà Ớt Hiểm 109

Áp dụng ăn tại quán, mua mang về. Không áp dụng cho giao hàng

Không áp dụng đồng thời cùng các CTKM khác

Áp dụng đến 13/11.

Số điện thoại: 0888.265.265

Facebook: Gửi tin nhắn