Shopiness

Swensen's VN mua 1 tặng 1 kem hộp

Swensen's VN mua 1 tặng 1 kem hộp

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 01 tặng 01 kem hộp, giá chỉ 160k
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Swensen's
  • Diễn ra trong 11/07.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 01 tặng 01 kem hộp, giá chỉ 160k

Áp dụng trên toàn hệ thống Swensen's

Diễn ra trong 11/07.

Số điện thoại: 028 3930 9948

Facebook: Gửi tin nhắn