Shopiness

Sushi World giảm đến 15% khi đặt bàn

Sushi World giảm đến 15% khi đặt bàn

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/07/2020

  • Giảm đến 15% khi đặt bàn trước qua hotline
  • Áp dụng trong khung giờ 17:00 - 21:00 mỗi ngày
  • Diễn ra trên toàn hệ thống Sushi World từ 01/07 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 15% khi đặt bàn trước qua hotline:

- Nhóm 1 - 4 khách: Giảm 5%

- Nhóm 5 - 10 khách: Giảm 10%

- Nhóm trên 10 khách: Giảm 15%

Khung giờ áp dụng ưu đãi: từ 17:00 - 21:00 hàng ngày

Lưu ý: chỉ áp dụng cho quý khách đặt bàn ít nhất trước 30 phút

Diễn ra trên toàn hệ thống Sushi World

Diễn ra từ 01/07 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 093 707 07 07

Facebook: Gửi tin nhắn