Shopiness

Storybook khuyến mãi 10% toàn bộ sản phẩm

Storybook khuyến mãi 10% toàn bộ sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 10% toàn bộ sản phẩm
  • Giảm thêm 15K - 30K cho mọi hoá đơn từ 150K khi thanh toán qua thẻ qua tại cửa hàng
  • Giảm 5K phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng ONLINE
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 10% cho toàn bộ sản phẩm

Giảm thêm 15K - 30K cho mọi hoá đơn từ 150K khi thanh toán qua thẻ qua tại cửa hàng

Giảm 5K phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng ONLINE khi mua sắm qua Facebook và Instagram

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 084 698 7951

Facebook: Gửi tin nhắn