Shopiness

Starbucks Vietnam khuyến mãi 25% một số ly

Starbucks Vietnam khuyến mãi 25% một số ly

Online

Kết thúc vào 31/10/2020

  • Khuyến mãi 25% một số ly.
  • Diễn ra từ 13/10 đến khi có thông báo mới.
  • Áp dụng khi mua online tại website.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi 25% một số ly.

Diễn ra từ 13/10 đến khi có thông báo mới.

Áp dụng khi mua online tại website.

Số điện thoại: 08 3823 9991

Facebook: Gửi tin nhắn