Shopiness

Starbucks Vietnam giảm đến 40% SP cốc&bình khi mua ở Lazada

Starbucks Vietnam giảm đến 40% SP cốc&bình khi mua ở Lazada

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 40% các sản phẩm cốc, bình
  • Hai bộ sưu tập hot nhất của nhà Starbucks, giảm trên 20%
  • Áp dụng khi mua tại Lazada
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 40% các sản phẩm cốc, bình

Hai bộ sưu tập hot nhất của nhà Starbucks: Bộ Phillip Lims và Summer Collection giảm trên 20%,

Áp dụng khi mua tại Lazada

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 08 3823 9991

Facebook: Gửi tin nhắn