Shopiness

Starbucks Vietnam giảm 20% khi kích hoạt thẻ

Starbucks Vietnam giảm 20% khi kích hoạt thẻ

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 20% cho các sản phẩm trong 03 bộ sưu tập: Kỷ Niệm (Anniversary), Halloween và Trung Thu khi kích hoạt thẻ
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Starbucks
  • Diễn ra đến 02/11.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% cho các sản phẩm trong 03 bộ sưu tập: Kỷ Niệm (Anniversary), Halloween và Trung Thu khi kích hoạt thẻ

Áp dụng trên toàn hệ thống Starbucks

Giữ lại hóa đơn kích hoạt thẻ để đổi ưu đãi bằng mã barcode

Mỗi barcode chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm khuyến mại

Không giới hạn số lần kích hoạt thẻ

Diễn ra đến 02/11.

Số điện thoại: 08 3823 9991

Facebook: Gửi tin nhắn