Shopiness

Shopee giảm 20k cho đơn từ 40k vào thứ 2

Shopee giảm 20k cho đơn từ 40k vào thứ 2

Online

Kết thúc vào 27/09/2021

  • Nhập mã T2DAUTUAN : Giảm 20k áp dụng cho hóa đơn trên 40k
  • Diễn ra vào thứ 2 mỗi tuần
  • Áp dụng khi đi chợ tại ShopeeFood
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã T2DAUTUAN : Giảm 20k áp dụng cho hóa đơn trên 40k

Diễn ra vào thứ 2 mỗi tuần

Áp dụng khi đi chợ tại ShopeeFood

Số lượng ưu đãi có hạn

Số điện thoại: 19001221

Facebook: Gửi tin nhắn