Shopiness

Shopee Food ưu đãi voucher đến 55k vào khung giờ vàng

Shopee Food ưu đãi voucher đến 55k vào khung giờ vàng

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi voucher đến 55k trong khung giờ vàng
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng khi đi chợ tại ShopeeFood
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi voucher đến 55k trong khung giờ vàng:

+ 8H: nhập mã SPPFRESH8H giảm 15k cho đơn từ 149k.

+ 10H: nhập mã SPPFRESH10H giảm 35k cho đơn từ 219k.

+ 14H: nhập mã SPPFRESH14H giảm 25k cho đơn từ 169k.

+ 16H: nhập mã SPPFRESH16H giảm 45k cho đơn từ 259k.

+ 18H: nhập mã SPPFRESH18H giảm 55k cho đơn từ 359k.

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng khi đi chợ tại ShopeeFood

Số điện thoại: 19002042

Facebook: Gửi tin nhắn