Shopiness

Shopee Food Ưu đãi 20k cho đơn hàng từ 199k

Shopee Food Ưu đãi 20k cho đơn hàng từ 199k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã PHACO: Giảm 20k cho đơn hàng từ 199k
  • Số lượng mã có hạn
  • Áp dụng khi đặt hàng tại ShopeeFood
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã PHACO: Giảm 20k cho đơn hàng từ 199k

Số lượng mã có hạn

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng khi đặt hàng tại ShopeeFood

Số điện thoại: 19002042

Facebook: Gửi tin nhắn