Shopiness

Shopee Food giảm đến 20k khi đặt tại ShopeeFood

Shopee Food giảm đến 20k khi đặt tại ShopeeFood

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã ANHETSG: Giảm 50% tối đa 20k
  • Số lượng voucher có hạn
  • Áp dụng khi đặt tại Shopee Food
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã ANHETSG: Giảm 50% tối đa 20k

Số lượng voucher có hạn

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng khi đặt tại Shopee Food

Số điện thoại: 19002042

Facebook: Gửi tin nhắn