Shopiness

Shopee Food giảm 30k cho chủ thẻ VP Bank vào thứ 4

Shopee Food giảm 30k cho chủ thẻ VP Bank vào thứ 4

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 30k cho đơn hàng ShopeeFood từ 100k
  • Diễn ra vào mỗi Thứ 4 hàng tuần đến 31/12/2021
  • Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30k cho đơn hàng ShopeeFood từ 100k

Diễn ra vào mỗi Thứ 4 hàng tuần đến 31/12/2021

Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank

*Lưu ý: Ưu đãi giảm không bao gồm phí giao hàng

Số điện thoại: 19002042

Facebook: Gửi tin nhắn