Shopiness

Shopee Food giảm 20k cho đơn hàng thiết yếu

Shopee Food giảm 20k cho đơn hàng thiết yếu

Online

Kết thúc vào 30/09/2021

  • Nhập mã THIETYEU: Giảm 20k cho đơn từ 199k
  • Số lượng mã ưu đãi có hạn
  • Áp dụng khi đặt tại app Shopee Food
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã THIETYEU: Giảm 20k cho đơn từ 199k

Số lượng mã ưu đãi có hạn mỗi ngày

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng khi đặt tại app Shopee Food

Số điện thoại: 19002042

Facebook: Gửi tin nhắn