Shopiness

Shopee Bonus hoàn tiền 10.5% khi mua sp Bayers

Shopee Bonus hoàn tiền 10.5% khi mua sp Bayers

Online

Kết thúc vào 31/10/2020

  • Hoàn tiền 10.5% khi mua các sp của Bayers
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19001221

Facebook: Gửi tin nhắn