Shopiness

 Shooz Vietnam tặng ngay 500k cho hóa đơn từ 1.500k

Shooz Vietnam tặng ngay 500k cho hóa đơn từ 1.500k

Cửa hàng

Kết thúc vào 01/11/2020

  • Tặng ngay 500k cho hóa đơn từ 1.500k.
  • Diễn ra từ 09/10 – 01/11.
  • Áp dụng tại Gian 3F-33, tầng 3 Crescent Mall.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng ngay 500k cho hóa đơn từ 1.500k.

Áp dụng cho sản phẩm giảm đến 30%

Quà tặng 500k cho hóa đơn tiếp theo trị giá từ 1.000k.

Diễn ra từ 09/10 – 01/11.

Áp dụng tại Gian 3F-33, tầng 3 Crescent Mall.

Số điện thoại: 0902779414

Facebook: Gửi tin nhắn