Shopiness

 Shooz Vietnam giảm đến 30% nhiều sản phẩm giày

Shooz Vietnam giảm đến 30% nhiều sản phẩm giày

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 30% nhiều sản phẩm giày
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Shooz
  • Diễn ra đến 13/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 30% nhiều sản phẩm giày

Áp dụng cho một số sản phẩm giày

Không áp dụng cùng các CTKM khác

Vui lòng liên hệ nhân viên để biết thêm chi tiết

Áp dụng trên toàn hệ thống Shooz

Diễn ra đến 13/08.

Số điện thoại: 0902779414

Facebook: Gửi tin nhắn