Shopiness

Sendo hoàn tiền lên đến 6.7% nhiều ngành hàng

Sendo hoàn tiền lên đến 6.7% nhiều ngành hàng

Online

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Hoàn tiền đến 6.7% , mỗi ngành hàng có giới hạn mức hoàn tiền tối đa khác nhau
  • Áp dụng hoàn tiền khi mua qua cả APP và WEBSITE Sendo
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19006000

Facebook: Gửi tin nhắn