Shopiness

Sendo hoàn tiền lên đến 6.7% nhiều ngành hàng

Sendo hoàn tiền lên đến 6.7% nhiều ngành hàng

Online

Kết thúc vào 01/06/2020

  • Hoàn tiền đến 6.7% cho App (website 1.1%).
  • Mỗi ngành hàng có giới hạn mức hoàn tiền tối đa khác nhau.
  • Áp dụng hoàn tiền khi mua qua cả APP và WEBSITE Sendo.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19006000

Facebook: Gửi tin nhắn