Shopiness

Sendo hoàn tiền lên đến 4% nhiều ngành hàng

Sendo hoàn tiền lên đến 4% nhiều ngành hàng

Online

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Hoàn tiền đến 4% cho App và 1.1% cho website
  • Hoàn tiền tối đa 5,700đ/1 đơn hàng
  • Mỗi khách hàng được đặt tối đa 3 đơn/ngày & 60 đơn/tháng ( Quá số lượng đơn trên tỷ lệ hủy đơn sẽ cao)
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19006000

Facebook: Gửi tin nhắn