Shopiness

San Fu Lou giảm 20% cho nhân viên văn phòng

San Fu Lou giảm 20% cho nhân viên văn phòng

Cửa hàng

Kết thúc vào 30/07/2020

  • Giảm 50% thực đơn cho nhân viên văn phòng
  • Áp dụng tại San Fu Lou Crescent Mall
  • Diễn ra vào thứ 4, thứ 5 mỗi tuần.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% thực đơn cho nhân viên văn phòng

Áp dụng cho khách hàng có name card hoặc thẻ nhân viên

Áp dụng tại San Fu Lou Crescent Mall

Diễn ra vào thứ 4, thứ 5 mỗi tuần.

Số điện thoại: 028 3517 6168

Facebook: Gửi tin nhắn