Shopiness

Samsung hoàn tiền 4.2% khi mua tại Shopee

Samsung hoàn tiền 4.2% khi mua tại Shopee

Online

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Hoàn tiền 4.2% tại Shopee & 0.7% tại Lazada
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 1880 588 889 - PHÍM 6

Facebook: Gửi tin nhắn