Shopiness

Sabina Vietnam khuyến mãi đến 300k cho ĐH từ 700k

Sabina Vietnam khuyến mãi đến 300k cho ĐH từ 700k

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 300k cho ĐH từ 700k
  • Thời gian: 17/02 - 29/02/2020
  • Áp dụng tại tất cả hệ thống cửa hàng Sabina trên toàn quốc:
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 100k cho hóa đơn từ 700k

Giảm 200k cho hóa đơn từ 1tr

Giảm 300k cho hóa đơn từ 1tr2

Thời gian: 17/02 - 29/02/2020

Áp dụng tại tất cả hệ thống cửa hàng Sabina trên toàn quốc:

Số điện thoại: 083 997 6988

Facebook: Gửi tin nhắn