Shopiness

Reebok hoàn tiền 3.9% khi mua SP Reebok

Reebok hoàn tiền 3.9% khi mua SP Reebok

Online

Kết thúc vào 31/12/2022

 • Áp dụng khi mua sắm qua website Reebok;
 • Mỗi click chỉ ghi nhận cho 1 đơn hàng đầu tiên;
 • Tổng tiền hoa hồng sẽ được tính trên giá tiền thực nhận của khách hàng thanh toán.
 • Thể lệ
 • Hotline


THỜI GIAN HOÀN TIỀN

 • 1 ngày: Hoàn tiền được ghi nhận sau khi đặt hàng thành công;
 • 30 - 60 ngày: Đơn hàng được đối soát và cộng số dư vào tài khoản Shopiness;
 • 1 - 5 ngày: Xử lý lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng của khách hàng;

ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG:

 • Áp dụng khi mua sắm tại website;
 • Trong trường hợp khách hàng đổi sản phẩm khác hoa hồng vẫn được ghi nhận;
 • Các bước thực hiện: Khách hàng kích hoạt link tại app Shopiness -> Dẫn đến website Reebok -> Khách hàng cập nhật thông tin và hoàn thành đặt hàng -> Telesale liên hệ xác nhận đơn hàng -> Khách hàng nhận hàng và thanh toán thành công

ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG:

 • Khách hàng không đặt hàng;
 • Khách hàng hủy order;
 • Khách hàng không nhận hàng;
 • Khách hàng không thanh toán thành công;

LƯU Ý:

 • Mỗi click chỉ mua 1 đơn hàng, trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click chỉ được tính hoàn tiền đơn đầu tiên;
 • Mức hoàn tiền có thể cao hoặc thấp hơn mức thực tế được nhận. Hoàn tiền chính xác sẽ được cập nhật vào kỳ đối soát;
 • Khi đã mua đơn đầu tiên và tiếp tục mua đơn khác, cần thoát ra và tắt App/trình duyệt chạy ngầm rồi mua lại đơn mới để tránh bị mất ghi nhận;
 • Nếu mua tại trình duyệt trên máy tính, vui lòng chỉ đặt tại link click từ Shopiness. Đơn hàng click từ link qua Facebook chat, Skype, Email... sẽ không được ghi nhận;

...

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn