Shopiness

Popeyes ưu đãi tới 30% cho các món lẻ

Popeyes ưu đãi tới 30% cho các món lẻ

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm tới 30% cho các món lẻ
  • Áp dụng khi order thông qua các đối tác giao hàng Grabfood/Baemin/ShopeeFood/Gofood
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 30% cho các món lẻ

Áp dụng khi order thông qua các đối tác giao hàng Grabfood/Baemin/ShopeeFood/Gofood

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 19006008

Facebook: Gửi tin nhắn