Shopiness

Popeyes ưu đãi 50k cho đơn từ 140k qua Baemin

Popeyes ưu đãi 50k cho đơn từ 140k qua Baemin

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã POPEYES40 để giảm 50k cho hoá đơn từ 140k
  • Diễn ra đến hết tháng 10
  • Áp dụng khi đặt tại app Baemin
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã POPEYES40 để giảm 50k cho hoá đơn từ 140k

Diễn ra đến hết tháng 10

Áp dụng khi đặt tại app Baemin

Số điện thoại: 19006008

Facebook: Gửi tin nhắn