Shopiness

Popeyes khuyến mãi mua 1 tặng 1 thứ 4 hàng tuần

Popeyes khuyến mãi mua 1 tặng 1 thứ 4 hàng tuần

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi mua 1 tặng 1
  • Diễn ra vào thứ 4 hàng tuần đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng tại hệ thống cửa hàng toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi "Mua 1 tặng 1"

- Chỉ 91k được 4 miếng gà và 2 ly Coca (rót thêm miễn phí khi dùng tại cửa hàng)

- Chỉ 127k mà có tận 6 miếng gà và 2 ly Coca (rót thêm miễn phí khi dùng tại cửa hàng)

Diễn ra vào thứ 4 hàng tuần đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng tại hệ thống cửa hàng toàn quốc.

Số điện thoại: 19006008

Facebook: Gửi tin nhắn